Hình ảnh tiến độ

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN THE AVILA QUẬN 8 

 

Tiến độ dự án The Avila tại quận 8 cập nhật ngày 7/2/2017 - 19/2/2017. Hiện nay dự án The Avila đang vượt xa tiến độ hơn dự kiến của dự án.